Ποιοτικός Έλεγχος


Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – FOODLAB» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996, από μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων στον έλεγχο και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη και είναι άρτια εξοπλισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών του. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με απόλυτα εκπαιδευμένους επιστήμονες, έμπειρους σε θέματα τεχνολογίας και ποιότητας τροφίμων.

Το εργαστήριό είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) και του έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 17025 για την διεξαγωγή μικροβιολογικών και χημικών εξετάσεων σε τρόφιμα, ποτά, νερά και ζωοτροφές.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων – FOODLAB είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα ελέγχου των τροφίμων και ποτών και στον τομέα ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων και τεχνικών ποιότητας.

Η ομάδα του «The Greek Butcher» διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων, στο εργαστήριο Foodlab – Food Quality Services Laboratory στη Θεσσαλονίκη.

 


Παρακάτω υπάρχουν αναρτημένες αναφορές δοκιμών.

 


[maxbutton id=”1″]   [maxbutton id=”2″]


 


Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – FOODLAB» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996, από μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων στον έλεγχο και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη και είναι άρτια εξοπλισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών του. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με απόλυτα εκπαιδευμένους επιστήμονες, έμπειρους σε θέματα τεχνολογίας και ποιότητας τροφίμων.

Το εργαστήριό είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) και του έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 17025 για την διεξαγωγή μικροβιολογικών και χημικών εξετάσεων σε τρόφιμα, ποτά, νερά και ζωοτροφές.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων – FOODLAB είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα ελέγχου των τροφίμων και ποτών και στον τομέα ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων και τεχνικών ποιότητας.

Η ομάδα του «The Greek Butcher» διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων, στο εργαστήριο Foodlab – Food Quality Services Laboratory στη Θεσσαλονίκη.

 


Παρακάτω υπάρχουν αναρτημένες αναφορές δοκιμών.

 


[maxbutton id=”1″]   [maxbutton id=”2″]